Izgradnja potkrovlja standardnim gips karton sistemima

Neiskorišćeno potkrovlje može se primenom gips karton sistema jeftino preurediti u kvalitetan stambeni ili radni prostor. Gips karton sistemi u kombinaciji sa gips karton pločama sa zvučnom i toplotnom izolacijom ispunjavaju sve zahteve nužne za visoku udobnost stanovanja. Pritom je suva gradnja izuzetno pogodna jer se sa ugrađenim elementima u potkrovlje ne unosi dodatna vlaga, pa je useljenje moguće čim se dovrši opremanje prostora.

Mala masa gips karton ploča smanjuje opterećenja krovne i plafonske konstrukcije što celu izgradnju čini znatno pristupačnijom. Kako pri gradnji novog stambenog prostora obično treba zadovoljiti propise, prednost gipskarton sistema je upravo u činjenici da su konstrukcijska rešenja usklađena sa normama što olakšava ispunjenje svih zahteva.

Uz oblaganje vidljivih kosih površina krova gips karton pločama, standardni sistem se lako primenjuje pri izgradnji pregradnih zidova, suvom malterisanju postojećih i zabatnih zidova, kao i u brzoj ugradnji mokrog čvora ili kuhinje. Pri tome se celi prostor može toplotno izolovati i zaštititi od buke. Sve površine su ravne i glatke pa je završna obrada izuzetno jednostavna. Ugradnjom vatrootpornih gips karton ploča (F 30 i F 90) mogu se zadovoljiti i protivpožarni zahtevi bez posebnih konstrukcionih zahvata.

Gips karton potkrovlje 2Gips karton potkrovlje 1Gips karton potkrovlje 3

Gips Karton enterijer Gips karton spolja Gips karton pregradni zid Gips Karton plafonGips Karton plafoni
Osnova naše delatnosti je gips karton montaža i ugradnja laminatnih podnih obloga po najsavremenijim E.U. standardima. Gips Art ide u korak sa najpoznatijim svetskim firmama. Da uspevamo u tome, svedoči i naše učešće na radovima u Beogradu, Novon Sadu, Sanktpetersburgu - Rusija, Đeru - Mađarska, radili smo i za fondaciju ( A.D.F. ) , radili smo i hotele , radio stanice, itd. Detaljnije o nama>